Ολοκληρώθηκε η τελική συνέντευξη τύπου του έργου “Ολοκληρωμένες δράσεις για τον κοινό συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή”, με ακρωνύμιο FLOODGUARD, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ. στην Αλεξανδρούπολη. Τη συνέντευξη διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο των δικαιούχων του έργου και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος  INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020.

Ολοκληρώθηκε η τελική συνέντευξη τύπου του έργου “Ολοκληρωμένες δράσεις για τον κοινό συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή”, με ακρωνύμιο FLOODGUARD, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ. στην Αλεξανδρούπολη. Τη συνέντευξη διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο των δικαιούχων του έργου και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος  INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υπογράμμισε ότι πέρα από το γεγονός ότι επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι του έργου, προκύπτει ένα ουσιαστικό μακροπρόθεσμο όφελος  το οποίο είναι η μείωση του κόστους των πλημμυρών σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο καλύπτει όλη την περιοχή εφαρμογής του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020 και απευθύνεται σε πληθυσμό που αντιστοιχεί περίπου σε 1.750.000, που είναι οι τελικοί ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση σε επιμέρους βίντεο ανά ομιλητή, καθώς και συνολικά για το event

Start typing and press Enter to search

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x